*Doula in Corona-tijd

23/1/2021

Ik begrijp de onzekerheid betreft de aanwezigheid van een doula bij de geboorte tijdens de Coronacrisis. Op deze pagina probeer ik relevante informatie te delen betreft de laatste ontwikkelingen.

Vanaf 23 januari 2021 is er een avondklok ingesteld om verspreiding van het coronavirus te beperken. Wanneer je tijdens de avondklok, tussen 21.00 en 4.30uur toch noodzakelijk over straat moet dan is het van belang dat je een formulier "Eigen verklaring avondklok" hebt ingevuld en op zak hebt. Dit geldt ook voor mij wanneer ik s'nachts naar je toe kom omdat de geboorte begonnen is. Het formulier vindt je HIER.

  • Ziekenhuis: Per ziekenhuis is het verschillend of er naast je partner en eigen verloskundige ook een doula mee mag. Zoals het er nu naar uitziet is, in de omgeving van Nijmegen, de doula nog steeds welkom in zowel het CWZ Nijmegen, Radboud UMC Nijmegen en in het Maasziekenhuis in Boxmeer. Mocht je in een ander ziekenhuis willen bevallen, dan zoek ik uit of de doula daar welkom is.
  • Thuis: Wil je graag thuis bevallen dan mag je volgens de richtlijnen van het RIVM naast de verloskundige en kraamzorg nog 1 andere bezoeker ontvangen. Dit zou betekenen dat de doula bij de geboorte aanwezig mag zijn.


Update: Inzake protocol Covid-19 voor leden van de NBvD

Het coronavirus SARS-COV-2 heeft een forse impact op de geboortezorg. Sinds het begin van de uitbraak in Nederland zijn diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook zwangeren ondervinden hier de gevolgen van. Een aantal zwangeren kiest, aanvullend op de zorg door verloskundige en/of gynaecoloog, zeer bewust voor de continue begeleiding van een doula en gaat daartoe een contractuele relatie aan. Door de preventieve maatregelen is het in veel gevallen niet mogelijk om deze begeleiding te realiseren.

Voor de maatregelen vanuit de NBvD geldt een kleuren fasering:

  • fase geel: toepassing RIVM-richtlijnen en het dragen van een mondkapje

  • fase oranje: toepassing RIVM-richtlijnen, het dragen van een mondkapje én beperkingen in het contact door waar mogelijk pre- en postnatale begeleiding op afstand te realiseren

  • fase rood: toepassing RIVM-richtlijnen, het dragen van een mondkapje én alle begeleiding op afstand realiseren (met uitzondering van de baring op verzoek van de cliënt en in overleg met diens zorgverleners)


Op dit moment is tot in ieder geval 9 februari 2021 de code rood van kracht.

Op basis van het beleid in de diverse veiligheidsregio’s kunnen er verschillende kleurcoderingen gelden in de betreffende gebieden. In deze richtlijn volgen we de gebiedsindeling van de veiligheidsregio’s in plaats van de NBvD-regioindeling.

Daarnaast heeft de NBvD een vertrouwenspersoon (Marlies Phielix, marlies@nbvd.nl) waar cliënten, doula’s en zorgverleners terecht kunnen met vragen over de (wijze van) begeleiding door een individuele doula. Ook kent de NBvD een geschillencommissie waar cliënten en andere zorgverleners terecht kunnen met klachten.

Bron: https://nbvd.nl/

Geboortezorg in Coronacrisis

informatie van de Geboorte Beweging

KNOV

(Koningklijke Nederlandse Organisatie Verloskunde)

Corona-routekaart

primair bedoelt voor eerstelijns verloskundigezorg

onderbouwing routekaart