"De doula kan zich volledig focussen op het emontionele en mentale proces van de barende vrouw"


Waarom een doula?

We gaan samen opzoek naar de manier van baren die bij jou past.

Je wordt begeleid om zelf actief deel te nemen aan je eigen proces.

Continue begeleiding geeft betere uitkomsten voor moeder én baby.

Ik ben vanaf het begin tot het einde aanwezig bij de geboorte.

De Doula is 100% gefocused op de barende vrouw.

Ik ben 24/7 bereikbaar voor jou.

Angst en weerstand maken plaats voor ontspanning en positiviteit.

Vrouwen die baren met een Doula ervaren minder pijn.

We onderzoeken hoe jij om kunt gaan met pijn en welke houdingen bij jou passen tijdens de geboorte.

De partner is actief betrokken bij de geboorte en wordt begeleid door de Doula in hoe hij/zij dit het beste kan doen.

Ik verzorg en verwen de barende vrouw zodat zij zich comfortabel voelt om jullie kindje te kunnen baren.

Wat is een doula?

Een doula is een ervaren en kundige vrouw die ondersteuning biedt op een niet-medische manier tijdens de zwangerschap, de geboorte van jullie kindje en de periode erna op fysiek, emotioneel en mentaal gebied. Een doula heeft geen medische achtergrond waardoor wij ons zonder medische zorgen kunnen focussen op het emotionele en mentale proces van de barende vrouw. De doula blijft gedurende de hele bevalling aan de zijde van de barende vrouw. Deze continuiteit is heel fijn als je steeds wisselende verloskundige of verpleegkundigën naast je hebt. Een doula zal er tijdens een bevalling alles aan doen de rust te bewaren en de aanstaande ouders een helpende hand te bieden. Op het gebied van ontspanning (massage), ademhaling, bevalhoudingen, grenzen en wensen bewaken en alles wat er nodig is. Maar ook op het gebied van coaching. Je moed inspreken, naar je luisteren of je gerust te stellen.

Tijdens je zwangerschap leer je de doula kennen, waardoor je een vertrouwensband opbouwd met haar. Zij helpt jou en je eventuele partner met het voorbereiden op de bevalling en kent daardoor jouw wensen.

Je kunt overwegen een doula in te huren als je tijdens je bevalling graag continue support wilt van een ervaren en kundige vrouw. Ook kun je een doula inschakelen als je opziet tegen de bevalling, als je geen partner hebt of als hij/zij kan er niet bij zijn. En als je het fijn vind dat iemand jullie wensen rondom de bevalling ‘bewaakt’. De doula werkt samen met de partner, de verloskundige en/of arts en de kraamzorg/verpleegkundige.

Doula-effect

Het voornaamste dat een doula opbrengt, is niet in cijfers uit te drukken. Het gaat om onschatbare waardes zoals vertrouwen, ontspanning en positiviteit. Uit het Cochrane-onderzoek, dat zestien soortgelijke studies wereldwijd met elkaar vergelijkt komt naar voren dat continue begeleiding bij de bevalling een positief effect heeft het proces van de baring.

Volgens Amerikaans onderzoek naar specifieke doulazorg door Klaus en Kennell (1993), blijkt dat de aanwezigheid van een doula bij de bevalling de kans op een keizersnede verkleint, de bevalling bekort, de behoefte aan pijnbestrijding vermindert en de band tussen moeder en kind versterkt.


  • 45% minder keizersneden
  • 25% kortere duur van de bevalling
  • tot 60% minder verzoeken om een ruggenprik
  • 50% minder gebruik van pitocin/oxytocine (‘inleiden’)
  • 31% minder verzoeken om pijnbestrijding
  • 34% minder tangverlossingen

Een recent onderzoek uitgevoerd door Hodnett, E.D. et al. (2007) bevestigd deze resultaten. Hun onderzoek onder meer dan 13.000 vrouwen wees uit dat de continue steun van bijvoorbeeld een doula de volgende effecten heeft: kortere duur van de bevalling, meer spontane vaginale bevallingen, minder gebruik van pijnbestrijding en meer tevredenheid met de bevalling. Deze effecten waren voornamelijk aanwezig wanneer de steun gegeven werd door iemand van buiten het ziekenhuis, het een vrouw betrof, de aanstaande moeder al vroeg tijdens de bevalling werd gesteund en wanneer de epiduraal niet standaard aangeboden werd. Uit nieuwe onderzoeken blijkt bovendien dat continue steun tijdens de bevalling een verhoogde oxytocine-aanmaak tot gevolg heeft. Hierdoor zijn o.a. de weeën krachtiger en effectiever. Verder bleek dat wanneer de doula een kwartiertje ging pauzeren het effect nagenoeg verdween. Dit onderstreept het belang van kwalitatief goede zorg tijdens de bevalling. Ook wordt door de steun van een vrouw de gevolgen van stress teniet worden gedaan door de hoge oxytocine afgifte (bron: Geary DC, Klein LC, Taylor SE)


Onderzoeken en laatste ontwikkelingen betreft het nut van continue begeleiding bij de bevalling vindt je o.a. op de site van de

Nederlandse Beroepsvereninging voor Doula's NBvD

KiiND Magazine

Bevallen met behulp van een doula


Ouders van Nu

Een doula bij de bevalling